มลูนิธิหัวใจบริสุทธิ์ร่วมกับบริษัทในกลุ่มพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บริจาค มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อใช้ในภารกิจ โควิด-19 ของจังหวัดปราจีนบุรี

มลูนิธิหัวใจบริสุทธิ์ร่วมกับบริษัทในกลุ่มพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บริจาค มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อใช้ในภารกิจ โควิด-19 ของจังหวัดปราจีนบุรี

 


เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ ร่วมกับ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนฟูก PVC จำนวน 50 หลัง, ชุด PPE (L) จำนวน 20 ชุด, ชุด PPE (XL) จำนวน 30 ชุด, ชุดตรวจ ATK จำนวน 200 ชุด และหน้ากากอนามัย จำนวน 8,000 ชิ้น โดยมี นายจำปา บรมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองกี่ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการแผ่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19


มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ /กลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) / ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนภารกิจโควิด-19 และช่วยเหลือสังคม เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ได้รับผลกระทบ รวมถึงผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวจังหวัดปราจีนบุรีภูมิทุกภาคส่วน ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

 

Related posts