หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ประทานรางวัล “เทพมเหศักดิ์” ประจำปี ๒๕๖๔ แด่ ผู้สนับสนุนส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ประทานรางวัล “เทพมเหศักดิ์” ประจำปี ๒๕๖๔ แด่ ผู้สนับสนุนส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ

 

วันวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ เรือนไทยเพชรไพลิน มหาวิทยาลัยธนบุรี แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ เวลา 10.30 น. หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ (พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔) องค์ประธานอุปถัมภ์รางวัล “เทพมเหศักดิ์” เสด็จเป็นองค์ประธาน ในพิธีประทานรางวัล ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ รางวัล “เทพมเหศักดิ์ ” ประจำปี ๒๕๖๔ แด่ ผู้สนับสนุนส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ทรงกรุณาประทานรางวัลให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นแรงขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนพิการ

โดย “นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล” นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย ประธานจัดงานฯ ขอประทานอนุญาตกราบทูลถวายรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ จัดงานในครั้งนี้โดยมี โกสินธ์ จินาอ่อน บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสโทม์คุณ ธนวัฒน์ สันตินรนนท์ กรรมการบริหาร บ.อินดัสเตรียลวอเตอร์ รีซอร์สแมนเนจเม้นท์ จก. ( IWRM )นายวิเชษฐ์ เกตุแก้ว”ผู้ประสานงานพื้นที่และชุมชน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีชี)”เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ด้วย


ซึ่งจัดขึ้นจาก “ไตรภาคี” คือ สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย / สมาคมคนพิการภาคตะวันออก / สมาคมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการไทย ซึ่งมี ภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ และประชาชน ที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 80 รางวัล อาทิ เช่น อธืบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ / อธิบดีกรมจัดหางาน / จัดหางานจังสมุทรปราการ / จัดหางานจังหวัดชลบุรี

/ บิณฑ์-เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ / เค เยาวราช / ดร.บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี / นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย / นายศุพชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย / นายชูเกียรติ สิงห์สูง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย / นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล บริษัท โอวาท โปรแอนด์ควิก จำกัด / มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล / มูลนิธิเมาไม่ขับ / มูลนิธิใจงาม

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก หม่อมราชวงศ์วรปภา จักรพันธ์ / นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / ดร.บัญชา เกิดมณี อธิการบดีฯ, ดร นภวรรณ แย้มชุติ, ผศ.ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติ คณาจารย์มหาวิทยาลัยธนบุรี-หมู่บ้านครู, ผอ.เขตหนองแขม แขกผู้มีเกียรติเฝ้ารับเสด็จ และร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย

 

Related posts