ปทุมธานี-นายกเทศมนตรีนครรังสิต ร่วมเสวนา การส่งเสริมคนพิการมีงานทำ

ปทุมธานี-นายกเทศมนตรีนครรังสิต ร่วมเสวนา การส่งเสริมคนพิการมีงานทำ

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ.เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี “ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง” นายกเทศมนตรีนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ “ผู้นำคนพิการ” เพื่อปรึกษาหารือ การสนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในจังหวัดปทุมธานี

โดยมี นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกก นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย และตำแหน่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน / นางสาวภัสวรินทร์ กิตติโชคกุลพัทธ์ นายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการไทย / นางพัชรนันท์ นิธิยศจิระโชติ ผู้นำสตรีคนพิการ / นายณรงค์ศักดิ์ มณี ผู้ดำเนินรายการ “ไปกับมนุษย์ล้อ” นำเสนอกฎหมายการจ้างงานคนพิการ เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดปทุมธานี ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างศักยภาพที่ดีต่อคนพิการและมุมมองทัศนคติการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐภาค/เอกชน และองค์กรคนพิการในทุกระดับ ต่อไป

ทั้งนี้ “ผู้นำคนพิการ” ได้กล่าวขอบคุณ “ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง” นายกเทศมนตรีนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ที่ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจากการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อคนพิการไทย” ต่อไป

Related posts