“ภาคไหนๆก็ไทยด้วยกัน” เราไม่ทิ้งกัน นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์ อดีต สส.ชลบุรี ร่วมปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ชัยภูมิ

“ภาคไหนๆก็ไทยด้วยกัน” เราไม่ทิ้งกัน นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์ อดีต สส.ชลบุรี ร่วมปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ชัยภูมิ

 

เมื่อวันที่ 3-4 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์ และ เพื่อน พ้อง น้อง พี่ ผู้ใจบุญร่วมศรัทธาปันน้ำใจบริจาคสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม สิ่งของจำเป็น เพื่อส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.นครราชสีมา และจ.ชัยภูมิ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ ” เตี้ยนหมู่”
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจากผู้ใจบุญ เราไม่ทิ้งกันจากจ.ชลบุรีช่วยบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนเสียหาย ดังกล่าวในครั้งนี้
อดีต สส.มานิตย์ได้กล่าวขอขอบพระคุณ เพื่อน พี่ น้องทุกๆภาคส่วนที่นำสิ่งของต่างๆที่นำมาร่วมบุญด้วยกันในครั้งนี้

 

Related posts