‘บุญชอบ’ ถือฤกษ์เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฯ โอกาสเข้ารับตำแหน่ง ‘ปลัดแรงงาน’คนที่ 12

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน ในโอกาสรับตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงาน คนที่ 12 ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา

 


เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ถือฤกษ์เดินทางเข้ากระทรวงแรงงานเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย ประกอบด้วย ศาลท้าวมหาพรหมเทวฤทธิ์ ศาลพ่อปู่ชัยมงคล พระพุทธชินราช พระพุทธสุทธิธรรมบพิตร ศาลพ่อปู่สุชินพรหมมา ณ บริเวณกระทรวงแรงงาน และพระพุทธชินราช ณ ห้องทำงานชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น


สำหรับ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สป.ทส. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รองอธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรมป่าไม้ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และที่ปรึกษามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้แก่ เหรียญราชการชายแดน เหรียญกาชาดสมนาคุณ เหรียญจักรพรรดิมาลา ประถมาภรณ์ช้างเผือก และมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)


“ขอขอบคุณข้าราชทุกท่าน ต้องเรียนว่า ตัวผมเองมาใหม่ที่นี่ แต่กระทรวงนี้น่าจะเป็นกระทรวงที่ 8 สำหรับผมแล้ว การที่ผ่านอะไรหลายๆ อย่างมา มันก็มีทั้งดี และไม่ดี อันที่ดีก็คือเห็นความหลากหลาย สิ่งที่ไม่ดีก็คือความผูกพันธ์ ความสัมพันธ์ อาจจะไม่มากพอ โดยเวลาที่เหลืออยู่จะพยายามทำตามหน้าที่ โดยการที่จะใช้อำนาจหน้าที่ส่งต่อไปยังพวกท่านทุกคนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงที่สุด ดังนั้น ‘ใช้ผมให้เป็นประโยชน์’ ผมยินดีทำทุกอย่างหากมันถูกต้อง” นายบุญชอบ กล่าว

Related posts