น้ำใจ “ชาวจีน”ร่วมช่วยชาวไทยผู้ประสบภัยโควิด_19 มอบสิ่งของให้ “มูลนิธิออทิสติกไทย” ส่งต่อช่วยคนพิการ

น้ำใจ “ชาวจีน”ร่วมช่วยชาวไทยผู้ประสบภัยโควิด_19 มอบสิ่งของให้ “มูลนิธิออทิสติกไทย” ส่งต่อช่วยคนพิการ

 

วันที่ 29 กันยายน 2564 ณ มูลนิธิออทิสติกไทย (Autistic Thai Foundation) เลขที่ 11 หมู่ 12 ซอยบางพรม 29 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร “Mr.Sunny Zhang-Cheng” ผู้บริหาร บริษัท ไทยเจียระไน กรุ๊ป จำกัด โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และภาคธุรกิจ สถานประกอบการ “ชาวจีน”ในประเทศไทย เดินทางมามอบสิ่งของ

อาทิเช่น ข้าวสาร / บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป / นม / หน้ากากอนามัย ฯลฯ ให้กับ “มูลนิธิออทิสติกไทย” เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนคนไทย คนยากไร้ คนพิการ และขอเป็นขวัญกำลังใจให้คนไทยและเพื่อนมนุษย์ ที่กำลังเผชิญปัญหาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด – 19 ให้มีพลังกาย พลังใจ ในการต่อสู้ปัญหาต่างๆอยู่รอดปลอดภัยไปด้วยกัน “เราไม่ทิ้งกัน”

ในการนี้ “อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ” ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย และ ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร และภาคธุรกิจ สถานประกอบ “ชาวจีน” ที่ในวันนี้ให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนคนไทย คนยากไร้ และคนพิการ ที่กำลังเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตทั้งทางตรง และทางอ้อม

อีกทั้งยังขาดโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัว โดยสิ่งของที่ได้รับมอบในวันนี้สามารถช่วยเหลือในการดำรงชีวิตเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี และขอขอบคุณน้ำใจไมตรีจิตที่ดีในสายสัมพันธ์ ไทย-จีน ที่มีมาอย่างยาวนาน และจะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันตลอดไป


ทั้งนี้ “นายปราโมทย์ ธรรมสโรจ” กรรมการการ มูลนิธิออทิสติกไทย / นายชัยพร ภูผารัตน์ ผอ. สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย / นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบสิ่งของในวันนี้ด้วย

 

 

Related posts