เพิ่มศักยภาพกลุ่มนาแปลงใหญ่ เพชรบุรี ด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร (Machinerisation policy)

เพิ่มศักยภาพกลุ่มนาแปลงใหญ่ เพชรบุรี ด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร (Machinerisation policy)

 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานการส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรและวัสดุอุปกรณ์ต่อพ่วง แก่กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่ 1,2,3 ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด พร้อมด้วย นายอภิชาติ สุภาแพ่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ โดยมีนายชาญณรงค์ พวงสั้น เกษตรจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ สำหรับการส่งมอบเครื่องจักร มีดังนี้

1. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า จำนวน 2 คัน พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ได้แก่ ใบมีด, จอบหมุน, ผาน, ขลุบหมุน ล้อเหล็ก, เวทถ่วงล้อ พร้อมทะเบียน พรบ. จำนวน 2 ชุด
2. รถบรรทุกดีเซล ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 15.5 แรงม้า จำนวน 1 คัน
3. เครื่องอัดฟาง พร้อมเชือกอัดฟาง จำนวน 1 เครื่อง
4. โดรนเพื่อการเกษตร ขนาดบรรจุ 15 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง

ในวันที่ 20 กันยายน 2564 ณ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งหวังให้เกษตรกรมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็ง บริหารจัดการแปลงใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ต่อยอดด้านคุณภาพมาตรฐาน แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม และเชื่อมโยงตลาด รวมทั้งสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต และมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน

 

Related posts