ขอเรียนเชิญร่วมเป็น “สะพานบุญ” บูชาวัตถุมงคล เพื่อ ทำนุ บำรุง “พระพุทธศานา” สืบไป

ขอเรียนเชิญร่วมเป็น “สะพานบุญ” บูชาวัตถุมงคล เพื่อ ทำนุ บำรุง “พระพุทธศานา” สืบไป

 

เหรียญรุ่นรับเสด็จ “มนต์พระกาฬ” หลวงพ่อสุริยันต์ โฆสปัญโญ วัดป่าวังน้ำเย็น อ.เมือง จ.มหาสารคาม จัดสร้างเนื่องในงานหล่อพระประจำองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ที่วัดหัวดอน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ในวันที่ 15 เดือนสิงหาคม 2564 วัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ ถวายวัดหัวดอนจัดสร้างองค์พระธาตุ ณ วัดหัวดอน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ที่กำลังเริ่มก่อสร้าง ทางวัดหัวดอน นำโดย พระอาจารย์แก้ว ฐิตสีโล เจ้าอาวาสวัดหัวดอน ได้ขอความเมตตาจากองค์หลวงพ่อสุริยันต์ โฆสปัญโญ วัดป่าวังน้ำเย็น อ.เมือง จ.มหาสารคาม จัดสร้างเหรียญ รุ่นรับเสด็จ “มนต์พระกาฬ” เพื่อจะนำปัจจัยในการบูชาวัตถุมงคล มาจัดทำตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ในการนี้จึงขอสร้างเหรียญเนื้อต่างๆดังนี้ 1.เนื้อทองคำลงยา 9 เหรียญ 2.เนื้อทองคำ สร้าง 19 เหรียญ 3.เนื้อทองคำหลังเรียบ สร้าง 1 เหรียญ 4.เนื้อเงินหน้ากากทองคำ สร้าง 19 เหรียญ 5.เนื้อเงินลงยาสีเขียว สร้าง 29 เหรียญ 6.เนื้อเงินลงยาสีน้ำเงิน สร้าง 29 เหรียญ 7.เนื้อเงินลงยาสีแดง สร้าง 29 เหรียญ 8.เนื้อเงิน สร้าง 83 เหรียญ 9.เนื้อนวะโลหะหน้ากากเงิน สร้าง 600 องค์ 10.เนื้อนวะโลหะ สร้าง 400 เหรียญ 11.เนื้ออันปาก้า สร้าง 3,000 เหรียญ 12.เนื้อทองเหลือง สร้าง 10,000 เหรียญ 13.เนื้อทองแดงผิวไฟ สร้าง 20,000 เหรียญ 14.เนื้อสามกษัตริย์ สร้าง 10 เหรียญ 15.เนื้อชนวนหน้ากากทองทิพย์ สร้าง 2,900 เหรียญ รวมจำนวนจัดสร้างทั้งหมด 37,128 เหรียญ

***พิธีปลุกเสก 9 วาระ 12 เกจิ*** มีรายนามพระเถราจารย์ดังนี้
วาระที่ ๑ หลวงปู่นวน เตชธโร วัดป่ามหาชัยโฆษิต อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
วาระที่ ๒ พระอาจารย์ชาตรี ปภัสสโร วัดป่าโสภณธรรมาราม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
วาระที่ ๓ หลวงตาแหวน ทยาลุโกวัดป่าหนองนกกด อ.พังโคน จ.สกลนคร
วาระที่ ๔ หลวงพ่อมนูญชัย มนูญญพโลวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
วาระที่ ๕ พิธีปลุกเสกที่วัดป่าวังน้ำเย็นหลวงพ่อสุริยันต์ โฆสปัญโญ
วาระที่ ๖ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (หลวงพ่อเจ้าคุณหนุ่ย)วัดทุ่ง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
วาระที่ ๗ หลวงปู่สูนย์ จันทสุวัณโณวัดป่าอิสระธรรม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
วาระที่ ๘ พระครูปลัดสหชาติ ทีปธัมโมวัดป่าหนองเอี่ยน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
วาระที่ ๙ พิธีใหญ่ รับเสด็จ หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ 1.พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร 2.หลวงพ่อประคลอง กันตธัมโม วัดภูลังกาใต้ อ.บ้านแพง จ.นครพนม
3.หลวงปู่มหาศิลา สิริจันโทสวนสงฆ์แกเปะ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 4.หลวงพ่อสุริยันต์ โฆสปัญโญ
วัดป่าวังน้ำเย็น อ.เมือง จ.มหาสารคาม ………..ผู้ที่สนใจจะร่วมทำบุญบูชาวัตถุมงคลสามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร. 095-216-9995 สตางค์ สกลนคร ผู้ดูแลการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นรับเสด็จ

Related posts