ผู้ปกครองเด็กพิเศษ LD ร่วมลงพื้นที่ให้คำแนะนำ “Universal Design” อาจารย์ ครู และบุคลากร โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล

ผู้ปกครองเด็กพิเศษ LD ร่วมลงพื้นที่ให้คำแนะนำ “Universal Design” อาจารย์ ครู และบุคลากร โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล

 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ณ.โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณีบุรี “นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล” ผู้ปกครองเด็กพิเศษ LD และ ตำแหน่ง นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย พร้อมด้วย “นายชัยพร ภูผารัตน์” ผู้อำนวยการสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย มีโอกาสได้เข้าเยี่ยม คณะผู้บริหาร “โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล” โดย “นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ” ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ

พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ มาให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ และ ผู้สูงอายุ / ผู้ที่อาจมีอาการบาดเจ็บ เจ็บป่วยจำเป็นต้องใช้รถวีลแชร์ / สตรีมีครรภ์ และ “Universal Design” การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล เป็นการรองรับการใช้งานที่สอดคล้อง กับการให้บริการ กับคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ที่เข้ามาใช้บริการภายใน “โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล” แห่งนี้ มีความสะดวกยิ่งขึ้น

ในการนี้ “นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล” ผู้ปกครองเด็กพิเศษ “LD” ได้ขอคำชี้แนะการดูแลบุตร หลาน ในฐานะผู้ปกครองเด็กพิเศษ เพื่อนำความรู้ ความเข้าใจ ถึงวิธีการดูแล การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตของน้องๆเด็กพิเศษ การเรียนรู้ซึ่งกันและกันของผู้ปกครองและน้องๆเด็กพิเศษ สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ต่อไป

 

Related posts