รฟม. ฉลองครบรอบ 29 ปี ภายใต้แนวคิด “The Unlimited Move” ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม

รฟม. ฉลองครบรอบ 29 ปี ภายใต้แนวคิด “The Unlimited Move” ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม

 

วันที่ 13 กันยายน 2564 ในโอกาสพิเศษ รฟม.และ ภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันบริจาคเงินให้แก่ “มูลนิธิออทิสติกไทย” จำนวนทั้งสิ้น 115,000 บาท ซึ่ง “คุณกนกกาญจน์ เกศะรักษ์” ผู้อำนวยการกองกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มอบเงินแก่ “มูลนิธิออทิสติกไทย” พร้อมชิมกาแฟ For All Coffee และสนับสนุนให้น้องๆ กลุ่มออทิสติกได้มีโอกาสแสดงออกถึงพรสวรรค์ และจินตนาการ ผ่านงานออกแบบชุดของที่ระลึก “MRTA x ARTSTORY by Autistic Thai” ซึ่ง รฟม. จะนำส่งมอบให้แก่หน่วยงานที่มาร่วมแสดงความยินดีผ่านทางระบบออนไลน์ต่อไป


“องค์กรภาคี” ได้แก่ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ / กรมการขนส่งทางบก / ธนาคารอาคารสงเคราะห์ / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / การไฟฟ้านครหลวง / สถาบันการบินพลเรือน / กรมการขนส่งทางราง / สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร / บริษัทผู้ร่วมลงทุน / ผู้รับสัมปทาน / บริษัทที่ปรึกษาโครงการ / บริษัทผู้รับเหมา หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีจิตศรัทธา
ในการนี้ “อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์” ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย กล่าวขอบคุณ “การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย” และภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงานที่สนับสนุนภาคกิจเพื่อสังคมมูลนิธิออทิสติกไทย ในครั้งนี้และในโอกาสต่อไป

Related posts