ผู้ปกครอง “ความพิการทางการเรียนรู้” (LD) ศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อผู้ปกครองละเด็กพิเศษ

ผู้ปกครอง “ความพิการทางการเรียนรู้” (LD) ศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อผู้ปกครองละเด็กพิเศษ

 

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ณ.ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก ชลบุรี เลขที่ 110/3 ถ.อ่างศิลา ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล ผู้ปกครองคนพิการทางการเรียนรู้ (LD) และตำแหน่ง นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย เข้าพบ “นางสาวอารยา แดงแสง” ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก ชลบุรี เพื่อเป็นต้นแบบในการดำเนินงานสนับสนุนและส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตของผู้ปกครอง

และน้องๆที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) โดย “นางสาวอารยา แดงแสง” ผู้อำนวยกาาศูนย์ฯ ให้เกียรติพาเยี่ยมชม การทอผ้าไหมด้วยเครื่องทอผ้า “ซาโอริ” / การทำขนมทองม้วน การทำพวงกุญแจ / การทำขนุนอบแห้ง / การสกรีนร้อนบนแก้วน้ำ / การทำผ้าเช็ดเท้า / การนำเศษผ้ามาทำผ้าเช็ดคราบสกปรกในโรงงานอุตสาหกรรม และ การรับงานจากบริษัทมาทำงานที่บ้าน ซึ่งได้รับการสนับจาก บริษัท ยาฮะตะ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด

หลังจากนั้น “นางสาวอารยา แดงแสง” ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตของน้องๆเด็กพิเศษ และแนวทางการสร้างเสริมขวัญกำลังใจให้กับผู้ปกครองให้มีความกล้าหาญ ความแข้มแข็ง ความอดทน เพื่อร่วมกันยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองและเด็กๆให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป

Related posts