ชลบุรี-IWRM., โรงเรียนโกศลวิทยา เร่งส่งมอบน้ำดื่มสภากาชาดไทย และศูนย์พักคอย ในพื้นที่อ.พานทอง จ.ชลบุรี

โรงเรียน​โกศล​วิทยา​ 普智学校 และคณะครูอาจารย์ร่วมมอบน้ำดื่มขนาด600มล.จำนวน 12,000 ขวด ให้สภากาชาดไทย ส่งมอบ น้ำดื่มเพื่อผู้ติดเชื้อโควิด-19

 


คุณธนวัฒน์ สันตินรนนท์ ผู้แทนกลุ่มตนรักษ์น้ำ องค์กรผู้ใช้น้ำ (สทนช.) และกรรมการบริหาร บ.อินดัส เตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเมนท์ จก.(IWRM)ร่วมแบ่งปันน้ำใจ มอบน้ำดื่มให้ รพ.สนาม และศูนย์พักคอย รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันอังคารที่30สิงหาคม 64 คุณทศพล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา


ผจก.ฝ่ายบริหาร บ.อินดัสเตรียลวอเตอร์ รีซอร์สแมนเนจเม้นท์ จก. ร่วมแบ่งปันน้ำดื่มให้แก่ ศูนย์พักคอยต.หนองหงษ์ จำนวน 1,200 ขวด โดยมี นายพยน เจริญสุข นายกอบต.หนองหงษ์ และนางประไพพักตร์ คุ้มวงศ์ ผอ.กองสาธารณะสุข รับมอบ เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี

คุณวิเชษฐ์ เกตุแก้ว ผู้ประสานงานพื้นที่และชุมชนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี)และคุณศราวุฒิ​ เปลี่ยนอารมย์​ ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ บ.อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเมนท์(IWRM) ผู้ผลิตน้ำประปาเพื่อบริโภคและเพื่ออุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่EECร่วมสนับสนุน น้ำดื่มขนาด600มล.จำนวน1,200ขวด ให้ศูนย์พักคอยต.เกาะลอย,ต.บางหัก อ.พานทอง จ.ชลบุรีรองรับผู้ติดเชื้อโควิด19 ในพื้นที่

โดยมีท่านพระครูวิสุทธิกิจจานุรักษ์ พระสังฆาธิการ เจ้าคณะตำบลเกาะลอย,นางสาวจงกมล ประสมสุข ปลัดอบต. ต.เกาะลอยบางหัก ,นายเรวัต ทองโต ประธานสภาฯ,นางวัลลีย์แก้วตา หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ,ผอ.เอกพร รดมณี ,ผอ.อาทิตย์ ลิขิตธนกุล ผอ.รพสต.ต.เกาะลอย/ ต.บางหัก ร่วมรับมอบ
ณ.ศูนย์พักคอย วัดยุคลราษฎร์สามัคคี ม.4ต.เกาะลอยอ.พานทองจ.ชลบุรี
เราจะก้าวผ่าน โควิด-19ไปด้วยกัน

Related posts