ฉะเชิงเทรา-สกพอ. รวมพลังกลุ่มสตรี อีอีซี ฉะเชิงเทรา ร่วมแรงร่วมใจผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 ”

ฉะเชิงเทรา-สกพอ. รวมพลังกลุ่มสตรี อีอีซี ฉะเชิงเทรา ร่วมแรงร่วมใจผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 ”

 

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการ สกพอ. ร่วมกับ เครือข่าย สตรีอีอีซี ฉะเชิงเทรา และ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา (ทสม.) มอบถุงยังชีพจำนวน 200 ถุง เพื่อมอบให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในพื้นที่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอคลองเขื่อน อำเภอราชสาส์น อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอสนามชัยเขต และพื้นที่ใกล้เคียง

ซึ่งกำลังแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก โดยภายในถุงประกอบด้วยสิ่งของที่จำเป็น เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง ยาสามัญ และเมล็ดพันธ์ ในการกิจกรรมครั้งนี้ได้มีผู้ประกอบการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำร่วมบริจาคน้ำดื่มจำนวน 2,400 ขวด ร่วมส่งกำลังใจให้ประชาชนในพื้นที่อีอีซี ได้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน โดยมี เครือข่ายพลังสตรี อีอีซี เครือข่าย ทสม. ในพื้นที่ เป็นผู้นำไปมอบให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

 

 

Related posts