ยโสธร-จัดพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา แก่วัดในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดยโสธร

ยโสธร-จัดพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา แก่วัดในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดยโสธร

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 ณ วัดมหาธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร พระเดชพระคุณ”พระธรรมราชานุวัตร” (สุทัศน์วรทสฺสีป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าอาวาส “วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร” เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย”พระมหาอภิลักษณ์ ปญฺญาวโร” (ป.ธ.๙) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหา เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๐ และคณะทำงานกองงานเลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๐ มอบประกาศ “สำนักนายกรัฐมนตรี” เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา แก่วัดในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัด “ยโสธร”

ในการนี้ พระเดชพระคุณ “หลวงพ่อพระเทพวงศาจารย์ ” เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) เจ้าคณะจังหวัดยโสธร / พระเถระชั้นผู้ใหญ่ / รองเจ้าคณะจังหวัดยโสธร / เจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร / คณะสงฆ์วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) / ผู้อำนวยการพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธ / ดร.พนธ์พันธ์ เลิศจันทรางกูร ผู้ช่วยเลขานุการหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ และตำแหน่งที่ปรึกษาสมเด็จพระสังฆราชราชอาณาจักรกัมพูชา และที่ปรึกษา”วัดบ้านโพนงอย” อ.เมือง จ.ยโสธร / พุทธศาสนิกชน ญาติโยม และคณะสงฆ์ วัดบ้านโพนงอย ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร / วัดโพนขวาว ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ซึ่งเป็นวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้ง​ที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ในครั้งนี้ ร่วมแสดงมุฑิตาจิต อนุโมทนาบุญร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง

Related posts