ก.แรงงาน ดีเดย์ คิกออฟ แฟคทอรี่แซนด์บ็อกซ์ ในสถานประกอบการแห่งแรกของนนทบุรี

ก.แรงงาน ดีเดย์ คิกออฟ แฟคทอรี่แซนด์บ็อกซ์ ในสถานประกอบการแห่งแรกของนนทบุรี

 


วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวบุปผา เรืองสุด ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่นำร่องการดำเนินโครงการ FACTORY SANDBOX ของจังหวัดนนทบุรี ณ บริษัท วาไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการการผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม วิชาชีพ นักเรียนและนักศึกษา มีผู้ประกันตน จำนวน 907 คน โดยมี สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

โดยนางสาวบุปผา กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานประกอบการและได้ ศบค.มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 ส.ค.64 ตามโครงการนำร่องเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Sandbox) โดยบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ ภายใต้กระบวนการ “ตรวจ รักษา ควบคุม และดูแล” ซึ่งประกอบกอบด้วย การตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับพนักงานในโรงงานตามมาตรการที่กำหนด การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรักษาผู้ป่วยเขียว เหลือง แดง การดำเนินการฉีดวัคซีนให้แรงงาน โดยเน้นกลุ่มเสี่ยง คนท้องและออกใบรับรองให้แก่บริษัทเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุน และการดำเนินการตามมาตรการ ‘บับเบิล แอนด์ ซีล’


นางสาวบุปผา กล่าวว่า ในวันนี้ดิฉันได้รับมอบหมายจากท่านสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ให้ลงพื้นที่นำร่องการดำเนินโครงการ FACTORY SANDBOX ของจังหวัดนนทบุรี ณ บริษัท วาไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ซึ่งสถานประกอบการได้มีการดำเนินการตามกระบวนการ “ตรวจ รักษา ควบคุม และดูแล” โดยการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ดำเนินการตรวจคัดกรองด้วยการ Swab ในรูปแบบ RT-PCR 100 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 907 คน เพื่อคัดแยกคนป่วยไปรักษาทันทีและดำเนินการตรวจ Antigen Test Kit ทุกสัปดาห์ ส่วนการรักษาจัดให้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อแยกกักตัวผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในโรงงาน (Factory Accommodation Isolation: FAI) hospital และไอซียู สำหรับผู้ป่วยเขียว เหลือง และแดง ทั้งนี้ การดูแล ดำเนินการฉีดวัคซีนให้แรงงาน โดยเน้นกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง คนตั้งครรภ์ และออกใบรับรองให้กับบริษัทเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ส่วนการควบคุมจะต้องดำเนินการตามมาตรการ Bubble & Seal ต่อไป

 

Related posts