“มหาวิทยาลัยมหิดล” คณะเทคนิคการแพทย์ และภาครัฐ บริการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับ “คนพิการ”

“มหาวิทยาลัยมหิดล” คณะเทคนิคการแพทย์ และภาครัฐ บริการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับ “คนพิการ”

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ต.หนองปรือ อ.บางบะมุง จ.ชลบุรี คณะเทคนิคการแพทย์ “มหาวิทยาลัยมหิดล” นำโดย “อ.ดร.ธารารัตน์ ขาวเขียว” รักษาการแทนหัวหน้าสถานเวชศาสตร์ชันสูตร และทีมงานจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล รพ.บางละมุง / นพ.ชาญชัย ลิ้มธงเจริญ รอง ผอ.บางละมุง และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 6 ระยอง / นายวิศิษฎ์ ยี่สุ่นทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการ ผอ.สปสช.เขต 6 ระยอง ร่วมกิจกรรมให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับ กลุ่มคนพิการ และครอบครัว ในพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โดยมี “บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล, C.Ss.R.” ประธานมูลนิธิฯ / นายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ ผู้จัดการฯ และคณะเข้าร่วมกิจกรรมคัดกรองฯ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มี “คนพิการ” และครอบครัว เข้าร่วมตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งสิ้น จำนวน 622 ราย โดยได้รับการตรวจแบบ RT PCR และในช่วงระหว่างรอผลตรวจ RT PCR ทางมูลนิธิฯ จัดเตรียมที่พักไว้ให้ หากทราบผลตรวจ RT PCR “เป็นบวก” จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำตัวเข้ารับการรักษาที่ “ศูนย์พักคอย” Community Isolation (CI) ซึ่งตั้งอยู่ ในมูลนิธิฯ ต่อไป

ในการนี้ “มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ” (ชลบุรี) ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้เสียวละเวลาอันมีค่า และแรงกาย แรงใจ เพื่อมอบโอกาสให้ “คนพิการ” และครอบครัว เข้าถึงบริการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้

 

Related posts