อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับมอบ “เตียงนอน” (เด็กเล็ก) และ ขนม ให้กับ “สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า” (จังหวัดนนทบุรี)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับมอบ “เตียงนอน” (เด็กเล็ก) และ ขนม ให้กับ “สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า” (จังหวัดนนทบุรี)

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี “นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ” อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย “นางสาวอมรศรี รัศมิทัต ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี รับมอบเตียงนอนสำหรับเด็กเล็ก จำนวน 50 อัน / ขนม จำนวน 400 ห่อ

จาก “คุณสุรีพร ไทยใหญ่” เจ้าของสถานประกอบการ พร้อมกับคณะญาติ เพื่อนๆ เล็งเห็นของความสำคัญที่จะมอบบริจาคเตียงนอนสำหรับเด็ก ไว้ใช้เพื่อเป็นประโยชน์โดยส่วนรวม การพักผ่อนที่ดีที่สุด คือ การนอนหลับอย่างสนิท สบายตัว จะส่งผลให้สุขภาพพลานามัยของเด็กๆมีความสุขได้ จึงได้ร่วมกัน นำเตียงนอนดังกล่าว และ ขนม เพื่อมาร่วมสร้างบุญ สร้างกุศล เป็น “ผู้ให้” ด้วยใจบริสุทธิ์ ร่วมด้วยช่วยกัน “คนละไม้_คนละมือ” สร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่

ในการนี้ “นายชัยพร ภูผารัตน์” ผอ.สำนักงานสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย “นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล” นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย ได้เป็นเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม และจัดซื้อ ขนม มาร่วมบริจาคด้วย

 

 

Related posts