สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกรุณาโปรดฯพระราชทานผ้าไตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกรุณาโปรดฯพระราชทานผ้าไตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกรุณาโปรดฯพระราชทานผ้าไตร จำนวน ๓๙ไตร ถวายพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์โพชฌังคปริตร ๑๐๘ จบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๗ น. ณ.วัดคลองใหม่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ในการนี้ “หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์” ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชน ประชาชน ทุกหมู่เหล่า น้อมเกล้า “ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน” อีกทั้งยังเป็นการร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Related posts