“หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ” ทรงกรุณาประทาน ชุด PPE / หน้ากากอนามัย / เจลแอลกอฮร์ ให้ “ภาครัฐ” (อุบลราชธานี) เพื่อสนับสนุน”ศูนย์พักคอย” ผู้ป่วยโควิด_19

“หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ” ทรงกรุณาประทาน ชุด PPE / หน้ากากอนามัย / เจลแอลกอฮร์ ให้ “ภาครัฐ” (อุบลราชธานี) เพื่อสนับสนุน”ศูนย์พักคอย” ผู้ป่วยโควิด_19

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 “หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์” พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) ทรงกรุณา ให้ “ดร.พนธ์พันธ์ เลิศจันทรางกูร”ผู้ช่วยเลขานุการในองค์ฯ นำเชิญชุดอุปกรณ์ป้องเชื้อโรค Pertonat prolective Eguuipment (PPE) จำนวน 50 ชุด / หน้ากากอนามัย จำนวน 200 กล่อง / เจล-แอลกอฮอร์ จำนวน 200 ลิตร ประทานให้”ดร.ณัฐณิชาช์ เพิ่มทองอินทร์ ” นายกเทศมนตรีตำบลคำขวาง อ.วารินชำราบจ.อุบลราชธานี

และ “ร.ต.ต.วีระวัฒน์ วิชาสวัสดิ์” นายกเทศมนตรีตำบลเมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี นำไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ถาครัฐ อาสาสมัคร ใน”ศูนย์พักคอย” ซึ่งทางเทศบาลทั้ง 2 แห่งได้ดำเนินการจัดเตรียมไว้เพื่อรองรับให้การช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยเชื้อไวรัส covid 19 พร้อมทั้งให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้มีเครื่องไม้ เครื่องมือ ในการป้องกันตนเองขณะปฏิบัติหน้าที่ให้รอดปลอดภัยจากเชื้อไวรัสไปได้ด้วยดี

ในการนี้ “ดร.พนธ์พันธ์ เลิศจันทรางกูร”ผู้ช่วยเลขานุการในองค์ฯ ยังได้กล่าว ขอร่วมเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ บุคลากรทางการแพทย์ และจิตอาสา รวมถึงประชาชนคนไทย ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับภัยร้ายของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด- 19 นี้ และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน เจ้าของกิจการ ห้าง ร้าน ภาคเอกชน หากมี ความประสงค์ที่จะสนับสนุน”ศูนย์พักคอย” ทั้ง 2 แห่งนี้ สามารถมาร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค หรืออื่นๆตามอัตภาพ ได้ด้วยเช่นกัน เราคนไทยต้องรอดไปด้วยกัน ขอขอบคุณครับ

 

 

Related posts