กระทรวงเกษตรฯ.ฝ่าวิกฤตโควิดปรับกลยุทธ์สื่อสาร “เฉลิมชัย”มอบทีมโฆษก กษ.แถลงข่าวออนไลน์แบบNew Normalผ่านระบบ ZOOM Meeting

กระทรวงเกษตรฯ.ฝ่าวิกฤตโควิดปรับกลยุทธ์สื่อสาร “เฉลิมชัย”มอบทีมโฆษก กษ.แถลงข่าวออนไลน์แบบNew Normalผ่านระบบ ZOOM Meeting

 


ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวันนี้ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ทุกฝ่ายต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ และเข้มงวดในการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตไปจากเดิม สร้างวิถีความปกติใหม่ (New normal) ทั้งการการทำงานที่บ้าน (Work from Home) และปรับตัวเป็นการทำงานทางไกล หรือการประชุมแบบออนไลน์ ขณะเดียวกันการสื่อสารเผยแพร่ชี้แจงข่าวสารแก่สาธารณชน ยังคงเป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญ โดยทุกวันจันทร์ เวลา 09.00 น. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมีการพูดคุย และให้ข้อมูลข่าวที่เป็นประโยชน์ ผ่านการ Live สด “เกษตรบอกข่าว” ในเพจ Facebook : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุกวันพุธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ข้อมูลข่าวสาร และผลการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ และทุกวันศุกร์ เวลา 10.00 น. จะมีการสรุปข่าวและภารกิจที่สำคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผ่านการ Live สด ในรายการ “ชาวเกษตรอัปเดตข่าว” ในเพจ Facebook : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้ทีมโฆษกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดแพลตฟอร์มในการสื่อสารเพิ่มขึ้น เพื่อชี้แจงข่าวสารแก่สื่อมวลชนในรูปแบบ New normal โดยจะมีการใช้โปรแกรม ZOOM ซึ่งเป็นโปรแกรมออนไลน์ที่มีฟีเจอร์ครบครัน และในระยะต่อไปอาจขยายไปยังโปรแกรมอื่น ๆ ที่สามารถตอบสนอความต้องการของสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจ เช่น Clubhouse เป็นต้น โดยจะร่วมมือกับโฆษกทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อมาตอบโจทย์ในการกระจายข่าวสารไปยังสื่อมวลชนและสาธารณชนให้มากขึ้น
ด้าน ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การแถลงข่าวรูปแบบใหม่ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสร้างการรับรู้ออกสู่สาธารณชน โดยจะมุ่งเน้นในประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญ โดยเฉพาะเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ ผลกระทบต่อภาคเกษตรในช่วงโควิด-19 มาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกร ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง นโยบายใหม่ ๆ ของกระทรวงเกษตรฯหรือการประชุมที่สำคัญต่าง ๆ รวมทั้งข่าว Fake News ที่ต้องเร่งชี้แจง เป็นต้น ซึ่งการเพิ่มช่องทางการแถลงข่าวแบบออนไลน์ จะทำให้สื่อมวลชนได้รับทราบสถานการณ์ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ได้ทันท่วงทีและอยู่ที่ไหนก็สามารถร่วมการแถลงข่าวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทุกที่ทุกเวลา

 

Related posts