หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ทรงกรุณาประทาน ชุด PPE ถวายแด่ วัดเลียบ / วัดไชยมงคล (อุบลราชธานี) เพื่อช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงาน “ฌาปนกิจศพ” ผู้ป่วยโควิด_19

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ทรงกรุณาประทาน ชุด PPE ถวายแด่ วัดเลียบ / วัดไชยมงคล (อุบลราชธานี) เพื่อช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงาน “ฌาปนกิจศพ” ผู้ป่วยโควิด_19

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 “หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์” พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) ทรงกรุณาให้ “ดร.พนธ์พันธ์ เลิศจันทรางกูร”ผู้ช่วยเลขานุการในองค์ฯ นำเชิญชุดอุปกรณ์ป้องเชื้อโรค Pertonat prolective Eguuipment (PPE) ประทานถวาย แด่ วัดเลียบ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี / วัดไชยมงคล ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

รวมทั้งสิ้น จำนวน 100 ชุด เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันเชื้อโรคแก่บุคลากร ผู้ปฏิหน้าที่ “ฌาปนกิจศพ” ผู้ป่วยโควิด_19 ในจังหวัดอุบลราชธานี

ในการนี้ “นายเมธา รุ่งฤทัยวัตน์” รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย “นางเพลินพิศ น้อยคนดี” ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการเเละกิจการคณะสงฆ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีนำเชิญชุด PPE ประทาน ในครั้งนี้ด้วย

Related posts