ระนอง-ประกอบพิธีส่งมอบกระบือเผือก ตามโครงการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตทูลเกล้าถวายกระบือเผือก “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” (ชมคลิป)

ระนอง-ประกอบพิธีส่งมอบกระบือเผือก ตามโครงการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตทูลเกล้าถวายกระบือเผือก “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=PRthgLCji8Y[/embedyt]

 

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ณ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง “นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร” ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีส่งมอบ”กระบือเผือก” น้อมเกล้า ฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มี “พระระณังคมุนีวงศ์” เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีวิหาร เป็นประธานพิธีสงฆ์ ส่วนคณะผู้รับ-ส่งมอบ ประกอบด้วย “พลเอก ปวริศ แจ่มสว่าง” ประธานคณะฝ่ายสำนักพระราชวัง (ประธานรับมอบ) / นายสมจิตต์ เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง / นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย เลขานุการ ในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธ์ / นางสาวหอมจันทร์ ซาฮาด เลขานุการ รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง / ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 / นางสาวผกาพร นิลพงษ์ ผู้มอบกระบือเผือก และปศุสัตว์จังหวัดระนอง นอกจากนี้มีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

สำหรับความเป็นมาของการมอบ “กระบือเผือก” ในครั้งนี้ เนื่องมาจากจังหวัดระนองได้รับแจ้งจาก “นางสาวผกาพร นิลพงษ์” อยู่บ้านเลขที่ 268 หมู่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมือง ประสงค์จะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระบือเผือก จำนวน 6 ตัว (ปัจจุบันเกิดเพิ่มอีก 2 ตัว รวม 8 ตัว) และเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 สำนักพระราชวังแจ้งว่าได้นำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว ทรงรับ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกระบือเผือกดังกล่าว แก่โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จังหวัดระนองได้รับความกรุณาจาก “พลเอก ปวริศ แจ่มสว่าง” และคณะได้เดินทางมาร่วมหารือและให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติส่ง-รับมอบกระบือ กันในวันนี้

▪ในส่วนของพิธีการส่ง-รับมอบ “กระบือเผือก” ฯ เริม่พิธีโดยประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” และกล่าวคำกราบบังคมทูล จากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ประธานในพิธีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา และกรวดน้ำรับพร จากนั้น “พระระณังคมุนีวงศ์” ประธานฝ่ายสงฆ์ พรมน้ำมนต์แก่กระบือเผือกทั้ง 8 ตัว เพื่อความเป็นสิริมงคล ประธานในพิธี ผู้ถวายกระบือ พร้อมคณะผู้มารับมอบร่วมกันคล้องพวงมาลัย ป้อนหญ้า พรมน้ำอบน้ำหอมไทย เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นประธานในพิธี มอบเอกสารการส่งมอบกระบือให้กับ ประธานผู้รับมอบ สุดท้ายเจ้าหน้าที่ทำการต้อนกระบือ ทั้ง 8 ตัว ขึ้นรถบรรทุก เพื่อเริ่มเดินทางนำกระบือไปส่งที่ “โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก” ต.พรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ต่อไป


ทั้งนี้ ระหว่างที่ “กระบือ” อยู่ในความดูแลของจังหวัดระนอง ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี โดยได้รับการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย วัคซีนโรคลัมปีสกิน ให้ยาบำรุงและยาถ่ายพยาธิ ขึ้นทะเบียนสัตว์ พร้อมจัดทำบัตรประจำตัวสัตว์เป็นที่เรียบร้อย
เมื่อกระบือเผือกเดินทางมาถึง โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบกนครนายก โรงเรียนกศ.ทบ.นครนายกแล้ว “พลเอกปวริศ แจ่มสว่าง” ประธานคณะฝ่ายประสานงานขอพระราชทานพระราชานุญาตถวายกระบือเผือก และ “นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย” เลขานุการในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ พร้อมด้วยคณะได้นำ”กระบือเผือก” พร้อมทะเบียนกระบือจากกรมปศุสัตว์จังหวัดระนอง มอบให้ “โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบกนครนายก” และต้อนกระบือเผือกเขาคอกที่จัดเตรียมไว้เป็นอันเสร็จพิธี

 

 

Related posts