กทม.ปรับแผนเปิดศูนย์พักคอยเพื่อช่วยเหลือและรองรับ “คนพิการ” กลุ่มเด็กพิเศษและครอบครัว ที่ป่วยเป็นโควิด_19

กทม.ปรับแผนเปิดศูนย์พักคอยเพื่อช่วยเหลือและรองรับ “คนพิการ” กลุ่มเด็กพิเศษและครอบครัว ที่ป่วยเป็นโควิด_19

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ณ.สถาบันราชานุกูล กทม.”นายสกลธี ภัททิยกุล ” รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ “สถาบันราชานุกูล” (กรมสุขภาพจิต) เขตดินแดง ตรวจความพร้อมเพื่อจัดเตรียมเป็น “ศูนย์พักคอยสำหรับคนพิการ สติปัญญา / ออทิสติก / จิตใจพฤติกรรม ที่ติดเชื้อโควิด_19 โดยเปลี่ยนจาก “โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์” เขตดินแดง กทม. เป็น “สถาบันราชานุกูล”


เนื่องด้วย “กระทรวงศึกษาธิการ” เล็งเห็นความสำคัญพื้นที่ของ “โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์” เพื่อจัดทำ “bubble and seal” ของกระทรวงฯ ประกอบกับสถานที่ของสถาบันประชานุกูลมีความเหมาะสมมากกว่า ซึ่ง กทม.ส่งเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา และสำนักงานเขตดินแดงร่วมกันสำรวจ และจัดทำแปลนเป็นที่เรียบร้อย

ทั้งนี้ “นายสกลธี ภัททิยกุล” รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงตรวจงานพร้อมกับ “ผอ.สถาบันราชานุกูล” ได้ข้อสรุปเรียบร้อย และจะเริ่มปรับสภาพแวดล้อมทันที่ โดย”ศูนย์พักคอย”(CI) แห่งนี้จะรองรับผู้ป่วยโควิดที่พิการทางสติปัญญา / ออทิสติก / จิตใจพฤติกรรมและครอบครัวได้กว่า 100 เตียง มีการแบ่งเป็นห้องครอบครัวอย่างเป็นสัดส่วน และได้รับความอนุเคราะห์จาก “สถาบันราชานุกูล” รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยฯ โดยการช่วยเหลือในกรุงเทพ น่าจะแล้วเสร็จไม่เกิน 2 นสัปดาห์ นี้

 

ในการนี้ “นายสกลธี ภัททิยกุล” รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โฟสต์แจ้งข่าว และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบริจาคข้าวของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคืบริโภค หรือสิ่งของอื่นๆ ตามอัธภาพ ได้ที่ “สถาบันราชานุกูล” ทุกวัน และอาจจะเปิดบัญชีธนาคารรับบริจาคให้ทาง รพ.ราชานุกูล โดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป

สำหรับผู้ป่วยโควิด_19 ที่พิการทางร่างกายฯ กำลังจะหาพื้นที่เพื่อรองรับเป็นการเฉพาะ ซึ่ง “สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย” และ “กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” กำลังประสานงานร่วมกันหารือเพื่อดำเนินการช่วยเหลือคนพิการ ในเร็วๆนี้

 

ขอบคุณเนื้อหาจาก “FB สกลธี ภัททิยกุล”

Related posts