“ร่วมแสดงความยินดี” ผู้บริหาร “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี” รับรางวัลอันทรงเกียรติ ประจำปี 2564

“ร่วมแสดงความยินดี” ผู้บริหาร “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี” รับรางวัลอันทรงเกียรติ ประจำปี 2564

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี “ดร.พนธ์พันธ์ เลิศจันทรางกูร” ผู้อำนวยการสถาบันสปีดี้การเดินเรือ เเละ กลุ่มโรงเรียนเซ็นทรัลบริรักษ์อินเตอร์ / ที่ปรึกษาสมเด็จพระสังฆราช ราชอานาจักรกัมพูชา และตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธ์ เดินทางเข้าพบ “ผศ.วรางคณา วุฒิช่วย”ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เพื่อร่วมแสดงความยินดีที่ท่านได้เกียรติรับ รางวัล “นักบริการวิชาการดีเด่น” ประจำปี 2564 ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์ เเละสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9

อีกทั้งยังได้ร่วมเเสดงความยินดีกับ “ผศ.ดร.สุปิยา ทาปทา” ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ที่ท่านได้เกียรติรับคัดเลือกรางวัล “เเม่ดีเด่น ราชภัฎ” ประจำปี 2564 ซึ่งถือได้ว่าบุคคลทั้ง 2 ท่าน สร้างความภาคภูมิใจ และเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี นำไปเป็นแบบอย่างที่ดี สืบไป

Related posts