ระยอง: สกพอ. ร่วมกับพลังสตรีอีอีซี ระยอง ส่งมอบน้ำใจช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19

ระยอง: สกพอ. ร่วมกับพลังสตรีอีอีซี ระยอง ส่งมอบน้ำใจช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการสายงานเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ และ ดร.เพ็ชร ชินบุตร ผู้บริหารกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สกพอ. ร่วมกับ กลุ่มสตรีอีอีซี ระยอง เป็นผู้แทนเลขาธิการ สกพอ. (ดร.คณิศ แสงสุพรรณ) มอบถุงยังชีพจำนวน 300 ถุง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ได้แก่ เทศบาลตำบลบ้านฉาง โดยนายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรี ต.บ้านฉาง


/ เทศบาลตำบลพลา โดยนายสมทรง แถวโชติ รองนายกเทศมนตรี ต.พลา /และองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน โดยนางอิงอร เนียมสะอาด รองนายก อบต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ร่วมรับมอบ ณ. อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เพื่อนำไปมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก โดยภายในถุงประกอบด้วยสิ่งของที่จำเป็น เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง ยาสามัญ และหน้ากากอนามัย เพื่อร่วมเป็น อีกหนึ่งกำลังใจให้ประชาชนในพื้นที่อีอีซี ได้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

Related posts