“กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ” รับมอบน้ำดื่ม 3,600 ขวด จาก “IWRM” ภาคธุรกิจจัดการน้ำ เพื่อบริโภคและอุตสาหกรรม “ร่วมแบ่งปันเพื่อสังคม” (ชมคลิป)

“กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ” รับมอบน้ำดื่ม 3,600 ขวด จาก “IWRM” ภาคธุรกิจจัดการน้ำ เพื่อบริโภคและอุตสาหกรรม “ร่วมแบ่งปันเพื่อสังคม”

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=DoDDLKqglXE[/embedyt]

 

วันนี้ 14 กรกฎาคม 2564 ณ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (กทมฺ) “นายธนวัฒน์ สันตินรนนท์ ” กรรมการผู้จัดการ INDUSTRIAL WATER RESOURCE MANAGEMENT CO.,LTD (IWRM) ,นายวิเชษฐ์ เกตุแก้ว ผู้สนับสนุน ประสานงานพื้นที่และชุมชน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีชี), นายชัยพร ภูผารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย /

นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย / นายโกสินธ์ จินาอ่อน ที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม/ นายณัฐวุฒิ เหมือนเพชร ผู้อำนวยการข่าวจังหวัดสมุทรปราการ (หนังสือพิมพ์สยามโฟกัสไทม์) ร่วมกันประสานงานนำน้ำดื่มจำนวน 3,600 ขวด มอบให้”นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ” อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการบริโภค สำหรับบุคลากร เจ้าหน้าที่ คนพิการ และครอบครัวคนพิการ

ในการนี้ “นายธนวัฒน์ สันตินรนนท์” กรรมการผู้จัดการ IWRM ได้กล่าวถึง เจตนารมณ์ วัตถุประสงค์ ที่นำน้ำดื่มมามอบให้วันนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและขอบคุณ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ที่ทำงานหนักเพื่อช่วยเหลือดูแล พี่น้องประชาชนคนไทย คนยากไร้ คนพิการ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด_19

อีกทั้ง “นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ” อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ยังได้กล่าวขอบคุณผู้บริหาร IWRM พร้อมคณะ ที่ได้เป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชน คนพิการ คนยากไร้ ในช่วงสถานการณ์ covid-19 นี้เพื่อให้คนไทยอยู่รอดปลอดภัยพร้อมทั้งขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ผู้ประกอบการ ที่มีจิตใจเป็นกุศลอยากจะร่วมบริจาคอาหาร น้ำดื่ม หรือจตุปัจจัยอื่นๆสามารถร่วมบริจาคมายัง “กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” หรือ โทร. 02- 354-3388 ต่อ 701-703 ได้ในวัน-เวลา ทำการ

 

 

Related posts