“IWRM ” ภาคธุรกิจจัดการน้ำ เพื่อบริโภคและอุตสาหกรรม “ร่วมแบ่งปันเพื่อสังคม” มอบน้ำดื่ม 3,600 ขวด แก่ “สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพแห่งชาติ” (ชมคลิป)

“IWRM ” ภาคธุรกิจจัดการน้ำ เพื่อบริโภคและอุตสาหกรรม “ร่วมแบ่งปันเพื่อสังคม” มอบน้ำดื่ม 3,600 ขวด แก่ “สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพแห่งชาติ”

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=oLlnUEUUKCo[/embedyt]

 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ณ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี “นายธนวัฒน์ สันตินรนนท์ ” กรรมการผู้จัดการ INDUSTRIAL WATER RESOURCE MANAGEMENT CO.,LTD (IWRM) ,นายวิเชษฐ์ เกตุแก้ว ผู้สนับสนุน ประสานงานพื้นที่และชุมชน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีชี), นายชัยพร ภูผารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย /

นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย / นายโกสินธ์ จินาอ่อน บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์สยามโฟกัสไทม์ / นายณัฐวุฒิ เหมือนเพชร ผู้อำนวยการข่าวจังหวัดสมุทรปราการ (หนังสือพิมพ์สยามโฟกัสไทม์) ร่วมกันมอบน้ำดื่มจำนวน 3,600 ขวด ให้แด่ “นายแพทย์สาธิต สันตดุสิต” ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ เพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการบริโภค สำหรับบุคลากร เจ้าหน้าที่ และ ประชาชนที่มาเข้ารับบริการจากทางสถาบันฯ


ในการนี้ “นายธนวัฒน์ สันตินรนนท์” กรรมการผู้จัดการ IWRM ได้กล่าวถึง เจตนารมณ์ วัตถุประสงค์ ที่นำน้ำดื่มมามอบให้วันนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและขอบคุณ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ที่ทำงานหนักเพื่อช่วยเหลือดูแล พี่น้องประชาชนคนไทย คนยากไร้ คนพิการ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด_19


อีกทั้ง “นายแพทย์สาธิต สันตดุสิต” ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ยังได้กล่าวขอบคุณผู้บริหาร IWRM พร้อมคณะ ที่ได้เป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชน คนพิการ คนยากไร้ ในช่วงสถานการณ์ covid-19 นี้เพื่อให้คนไทยอยู่รอดปลอดภัย


พร้อมทั้งขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ผู้ประกอบการ ที่มีจิตใจเป็นกุศลอยากจะร่วมบริจาคอาหาร น้ำดื่ม หรือจตุปัจจัยอื่นๆสามารถร่วมบริจาคมายัง “สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ” ได้ตามอัธภาพ ในวัน-เวลา ทำการ

Related posts