พก. จับมือ KEAD ลงนาม MOU เพื่อการจ้างงานคนพิการ

พก. จับมือ KEAD ลงนาม MOU เพื่อการจ้างงานคนพิการ

วันนี้ (29 มิ.ย. 64) เวลา 13.00 น. ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) ระหว่างสำนักงานเพื่อการจ้างงานคนพิการ สาธารณรัฐเกาหลี (Korea Employment Agency for Persons with Disabilities: KEAD) ภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงานและการจ้างงาน สาธารณรัฐเกาหลี และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประเทศไทย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเตรียมขอบข่ายงานด้านความร่วมมือระหว่าง KEAD และ พก. ในการแลกเปลี่ยนทักษะและความรู้ด้านนโยบายการจ้างงานคนพิการเพื่อต่อยอดถึงโอกาสการจ้างงานคนพิการที่ดีมากยิ่งขึ้นในอนาคต พร้อมแลกเปลี่ยนและประสานความร่วมมือในการส่งเสริมคนพิการ การแลกเปลี่ยนนโยบายการจ้างงานคนพิการ และความร่วมมือด้านการสร้างระบบการจ้างงานคนพิการ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบออนไลน์ Zoom cloud Meeting

___________________________
#ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

Related posts