บลูเทค ซิตี้ ร่วมสนับสนุน หน้ากากอนามัยให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

บลูเทค ซิตี้ ร่วมสนับสนุน หน้ากากอนามัยให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ (24 มิ.ย.64) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ทีมงานฝ่าย CSR ของโครงการจัดตั้งนิคมอุสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 400 กล่อง โดยมี นายสมชาย เดชาขจรสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นผู้รับมอบ เพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื่นที่ ตำบลหนองบัวและตำบลท่าพลับไว้ใช้ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19และชาวบ้านที่ยังขาดแคลนหน้ากากอนามัย

 

Related posts