บลูเทค ซิตี้มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรานำไปมอบแก่ผู้ที่เดือดร้อน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

บลูเทค ซิตี้มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรานำไปมอบแก่ผู้ที่เดือดร้อน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา


วันที่ (18 มิ.ย.64) ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยทีมงานฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 80 แพ็ค ให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้รับมอบ

เพื่อส่งต่อให้ความช่วยเหลือ ผู้เฝ้าระวัง กักตัว 14 วัน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 และกักตนเองที่บ้านส่งผลให้ขาดรายได้ในช่วงถูกกักตัว 14 วัน รวมถึงเป็น กลุ่มรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบาง ทำให้ได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต โดยส่งมอบชุดถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น จำนวน 72 ครัวเรือน ในพื้นที่อำเภอพนมสารคาม จำนวน 40 ครัวเรือน อำเภอราชสาสน์ จำนวน 9 ครัวเรือน และอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จำนวน23 ครัวเรือน

Related posts