สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับ พม. และมูลนิธิมิราเคิลฯ จัดโครงการ น้ำพระทัยพระราชทาน ทำอาหารเลี้ยงประชาชน ที่เดือดร้อน

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับ พม. และมูลนิธิมิราเคิลฯ จัดโครงการ น้ำพระทัยพระราชทาน ทำอาหารเลี้ยงประชาชน ที่เดือดร้อน


สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จัดแถลงข่าวพิธีเปิดครัวโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จัดเลี้ยงอาหารให้แก่ประชาชน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทั่วประเทศ ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกคนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564 โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่และชุมชนต่าง ๆ ที่กำลังเดือดร้อน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ

กล่าวถึงโครงการน้ำพระทัยพระราชทานและความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวขอบคุณ และแพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร้อยตำรวจโท ดร. มนัส โนนุช ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะกรรมการอำนวยการสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยตัวแทนจาก Idol Exchange และศิลปินวงWisdom ร่วมพิธีเปิด และประกอบอาหาร ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ตัวแทนจาก Idol Exchange


🛑กุ้ง-ศรุดา นิ่มพิทักษ์พงศ์
🛑เหม่เหม-จุฑาภัส จำปาวัน
🛑เนย-ส.ท.หญิงอาธิติยา แก้วเงิน
🛑โดนัท-เบญจรัตน์ ไตรยวงศ์
ศิลปินวง Wisdom
🛑นิธินันท์ บัณฑูรประยุกต์
🛑โชติกา เพียรพัฒนาวิทย์
🛑พิยดา จังสิริมงคล
🛑จิราวรรณ แสงจันทร์
🛑กิตติกา ชละเอม

Related posts