“น้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลฯ” ทำความดี_ช่วยเหลือคนพิการและผู้ป่วยติดเตียง

“น้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลฯ” ทำความดี_ช่วยเหลือคนพิการและผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 “นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย”เลขานุการในหม่อมเจ้าอุทัยกัญ ญาภาณุพันธุ์ ร่วมกับ “นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล” นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย และตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย “นายณัฐวุฒิ เหมือนเพชร” (จิตอาสา) ลงพื้นที่มอบ “ที่นอนลม” และเบาะเจลรองนั่ง ให้คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง โครงการในอุปถัมภ์ “หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์”


โดยได้รับมอบมาจาก “นายสายันต์ ดีเลิศ” นายกสมาคมส่งเสริมอาชีพและช่วยเหลือรถเข็นเพื่อคนพิการ (ปทุมธานี) มาส่งต่อให้ถึงมือชาวบ้านโดยมี “นายนิพนธ์ แก้วธรรม” รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม “นางสาวรุ่งนภา แก้วธรรม” ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่16 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และทีมงานจิตอาสา ร่วมกันลงพื้นที่ ไปยังบ้านคนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง ที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ อุปกรณ์ช่วยเหลือ

ทั้งนี้นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย เลขานุการในหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ยังได้นำกระแสรับสั่ง ความห่วงใยคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ มายังผู้พิการ และขอขอบคุณน้ำใจที่งดงาม ที่ท่านนายกสมาคมฯทั้ง 2 ท่าน และจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความดีช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ ความสุข ความเป็นอยู่ที่ดี และความสามัคคีของประชาชนคนไทย เพื่อประเทศชาติและบ้านเมืองสืบไป ในการนี้ขอน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) ซึ่งตรงกับวันที่ 9 มิถุนายน “วันอานันทมหิดล”

Related posts