“ผู้นำคนพิการ” แสดงความยินดี และนำเสนอนโยบายด้านคนพิการ กับ “นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองชาก”

“ผู้นำคนพิการ” แสดงความยินดี และนำเสนอนโยบายด้านคนพิการ กับ “นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองชาก”

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ.ที่ทำการเทศบาลหนองชาก ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
“นายณรงค์ ไปวันเสาร์” นายกสมาคมคนพิการภาคตะวันออก และตำแหน่ง รองนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย “นายชีวานนท์พรรัตน์ธนิกกุล” นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย และตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนคนพิการที่อาศัยอยู่ในเขตตำบลหนองซาก เข้าพบ “นายยงยุทธ สิทธิภานุวงศ์” นายกเทศมนตรีตำบลหนองชาก และ “นายคมกริช สิงห์โตทอง” รองนายกเทศมนตรีฯ เพื่อแสดงความยินดี และคารวะ ในการที่ท่านได้รับเลือกตั้ง เป็นผู้บริหารเทศบาลชุดใหม่


ในการนี้ “ผู้นำคนพิการ” ยังได้มีการปรึกษาหารือ พูดคุยเกี่ยวกับ นโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในเขตตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ที่จะร่วมมือกับ “องค์กรคนพิการระดับชาติ” ช่วยกันส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ด้านต่างๆ อาทิ เช่นด้านการศึกษา ด้านอาชีพด้านความเป็นอยู่ ด้านสาธารณะสุข และอื่นๆที่เป็นประโยชน์กับคนพิการ
อีกทั้ง “ผู้นำคนพิการ” ยังหารือเกี่ยวกับการจัดตั้ง “ชมรมคนพิการเทศบาลตำหนองชาก” เพื่อเป็นศูนย์บริการและให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆกับคนพิการในเขตพื้นที่ให้ได้รับความอำนวยสะดวกต่างๆอย่างเท่าเทียมกับบุคคลเอื่นต่อไป

Related posts