รมว.แรงงาน รับมอบหน้ากากอนามัยจากสมาคมจัดหางานไทยไปต่างประเทศ สู้ภัยโควิด – 19

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับมอบหน้ากากอนามัยจากสมาคมจัดหางานไทยไปต่างประเทศ เพื่อส่งมอบบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด – 19


วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 200,000 ชิ้น จากคุณอรัญญา สกุลโกศล นายกสมาคมจัดหางานไทยไปต่างประเทศ และคณะโดยมี นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมรับมอบในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน เพื่อให้กระทรวงแรงงานนำไปส่งมอบให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19


ทั้งนี้ สมาคมจัดหางานไทยไปต่างประเทศ ได้รับใบอนุญาตให้ก่อตั้งเป็นสมาคมการค้า เมื่อเดือนมิถุนายน 2546 โดยมีสมาชิกทั้งหมด 80 บริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ โดยมีส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้านส่งเสริมแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด

 

Related posts