บลูเทคซิตี้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้แก่มูลนิธิกาญจนบารมี หน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ ในพื่นที่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

บลูเทคซิตี้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้แก่มูลนิธิกาญจนบารมี หน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ ในพื่นที่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

วันนี้(31 พ.ค.2564)ที่ วัดอินธาราม(วัดทด) อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา โดย ทีมงานฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ มอบน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค ให้แก่มูลนิธิกาญจนบารมี หน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ โดยมี นางผุสนีย์ จีมีโน่ พยาบาลวิชาชีพ ผู้ประสานงานของมูลนิธิกาญจนบารมี เป็นผู้รับมอบ

เพื่อบริการให้แก่ผู้ที่มารับการตรวจมะเร็งเต้านม และเจ้าหน้าที่พนักงาน กิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นประโยชน์ต่อ ประชาชนในพื่นที่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นอย่างมาก เพื่อรณรงค์ให้สุขศึกษาตรวจเต้านมด้วย ตนเอง เพื่อให้สตรีไทยกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มด้อยโอกาสให้ได้รับการตรวจมะเร็ง เต้านมอย่างครอบคลุมและกลุ่มที่ผิดปกติได้ทำการตรวจอัลตราซาวด์และ เอกซเรย์เต้านมโดยเครื่องเมมโมแกรม เพื่อส่งต่อรักษาอย่างทันท่วงที

 

Related posts