CD OUTLET “แพลตฟอร์มรายแรกในประเทศไทย” เปิดตัวด้วยการ “ทำดี” กลุ่มผู้บริหารยุคใหม่ ใส่ใจ ให้โอกาส คืนคุณค่าสู่ “สังคม แบ่งปัน” (ชมคลิป)

CD OUTLET “แพลตฟอร์มรายแรกในประเทศไทย” เปิดตัวด้วยการ “ทำดี” กลุ่มผู้บริหารยุคใหม่ ใส่ใจ ให้โอกาส คืนคุณค่าสู่ “สังคม แบ่งปัน”

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=XUYS6gbjkpE[/embedyt]

 

คุณธฤษณุ ธีญานาถธนันชา หรือ ” เขตต์ ฐานทัพ” ดารานักแสดงชื่อดัง พร้อมด้วย คุณทักษญา ธีญานาถธนันชา ภรรยาคู่บุญ คู่บารมี ถือฤกษ์งาม ยามดี เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณเขตต์ ฐานทัพ 27 พ.ค. 2564 ร่วมจัดกิจกรรม “สังคม แบ่งปัน” มอบถุงยังชีพให้กับ “คนพิการ” เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและมอบกำลังใจให้คนพิการทุกๆท่านมีสุขภาพพลามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เจ็บ ไม่ป่วย ไม่จน และ สู้ชีวิตกับปัจจจุบันอย่างมีความมีความสุข

อีกทั้ง คุณเขตต์ ฐานทัพ ยังใช้ “วันมงคลยิ่ง” ในวันคล้ายวันเกิดของตนเอง เปิดธุรกิจ ” แพลตฟร์อม” ธุรกิจการซื้อ-ขายสินค้า ในระบบออนไลน์ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับ “ผู้บริโภค” และยังสามารถมีประโยชน์ย้อนกลับไปสู่ตนเองด้วยในการเข้ามามีส่วนร่วมเป็นครอบครัวกับ “CD OUTLET”

ในการนี้ ผู้บริหาร CD OUTLET ยังมอบโอกาสดีๆคืนสู่สังคม โดยการร่วมมือกับ สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย เพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนพิการ และยังจะนำรายได้ส่วนหนึ่งในระบบ CD OUTLET มอบให้เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนพิการ และยังเป็น”แพลตฟอร์มแรกในประเทศไทย” ที่จะนำสินค้าของ “คนพิการ” มาจำหน่ายใน CD OUTLET เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนพิการและครอบครัวคนพิการ อีกช่องทางหนึ่ง

นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย และ นายสรสิช จรูญโรจน์ เลขานุการหม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ ได้กล่าวขอบคุณ ผู้บริหาร CD OUTLET เป็นอย่างสูง ที่ได้มีแนวความคิดที่เป็นดีและสร้างประโยชน์สังคมประชาชน คนพิการ คนด้อยโอกาส คนยากไร้ และประเทศชาติให้เป็นประเทศที่มีความเป็นอารยะสู่สากล สืบไป

Related posts