พม. พก. จับมือ สธ. อว. เตรียมเปิด รพ. สนามบ้านวิทย์ฯ รองรับผู้ป่วยพิการติดโควิด-19 พร้อมเปิดบริการ 1 มิ.ย. นี้ (ชมคลิป)

พม. พก. จับมือ สธ. อว. เตรียมเปิด รพ. สนามบ้านวิทย์ฯ รองรับผู้ป่วยพิการติดโควิด-19 พร้อมเปิดบริการ 1 มิ.ย. นี้

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=lsi0L-PJjRw[/embedyt]

 

วันนี้ 26 พ.ค. 64 เวลา 10.00 น. ที่อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี “นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ” อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดตั้ง “โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เพื่อคนพิการ” โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำลงพื้นที่ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นบูรณาการการทำงาน 3 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในการบริหารจัดการเพื่อให้บริการผู้ป่วยพิการที่อายุระหว่าง 15 – 65 ปี ที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 224 เตียง โดยจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

อีกทั้ง “อาจารย์ชูศักดิ์ จันทยานนท์” ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย “นายสุชาติโอวาทวรรณสกุล” นายกสมาคมผู้ปก ของคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ร่วมบงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม ด้วย

ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวง พม. พก. มีภารกิจด้านสวัสดิการสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ และสิ่งของอุปโภคบริโภค สนับสนุนบริการคนพิการ ภายใต้ชื่อ “ทีมเรามีเรา” ประกอบด้วย นักสังคมสงเคราะห์และนักพัฒนาสังคม ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือคนพิการ ซึ่งเป็นบุคลากรของ พก. เพื่อรับแจ้งเหตุ เฝ้าระวัง ประสานส่งต่อ และติดตามการให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด

ผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 และสายด่วนคนพิการ 1479 รวมถึงแอปพลิเคชัน TTRS กรณีคนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย ซึ่งนับเป็นโครงการต้นแบบ (Prototype Project) ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของคนพิการในการเข้าถึงบริการและใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อรักษาอาการป่วยจากโรคโควิด-19 ในกลุ่มคนพิการที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย ให้มีความปลอดภัยที่สุด

__________________________

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

Related posts