นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) พร้อมคณะกรรมการ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2564

นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) พร้อมคณะกรรมการ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2564

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 (เวลา 11.00 น.) ที่ห้องส่งใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) กรุงเทพฯ นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) และคณะกรรมการร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

Related posts