” หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์” ทรงกรุณาให้เลขานุการในองค์ฯ นำเงิน และสิ่งของประทาน เชิญไปมอบเพื่ช่วยเหลือหมู่บ้านที่ประสบอุบัติภัยโรคระบาด covid-19

” หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์” ทรงกรุณาให้เลขานุการในองค์ฯ นำเงิน และสิ่งของประทาน เชิญไปมอบเพื่ช่วยเหลือหมู่บ้านที่ประสบอุบัติภัยโรคระบาด covid-19

 

วันจันทร์ที่ 17 พ.ค.2564 “หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์” ทรงกรุณาให้ “นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย ” เลขานุการในองค์ฯ นำเงิน และสิ่งของประทาน เชิญไปมอบบริจาคช่วยเหลือหมู่บ้านที่ประสบอุบัติภัยโรคระบาด โควิด-19
ด้วยสถานะการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โดยทางหน่วยงานฝ่ายปกครอง มีคำสั่งให้ปิดหมู่บ้าน ไม่ให้มีการเดินทาง เข้า-ออก โดยมีประชากรในพื้นที่ 130 หลังคาเรือน และได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อ จำนวน 9ราย ทางเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข เกรงจะเกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง จึงได้มีคำสั่งให้ปิดหมู่บ้านเป็นเวลา 14วัน


การนี้ได้ทราบถึงฝ่าพระบาท หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ จึงทรงมีบัญชาให้ นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย เลขานุการในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ นำเงิน และสิ่งของประทาน เชิญไปมอบให้แก่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 เพื่อนำไปจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ อุปโภค บริโภค แจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัย และเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าดูแล ช่วยเหลือในสถานที่ประสบภัย โดยมี ว่าที่ร้อยตรี บำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง หัวหน้าหน่วยราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน และเจ้าพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมเป็นพยาน และตรวจเยี่ยมรับทราบปัญหาในเหตุการณ์แพร่เชื้อโรคระบาดครั้งนี้ด้วย


โดยมีผู้ร่วมทำบุญสมทบทุนในการนี้หลายท่าน อาทิ คุณอโนทัย สังขวิภาพจพิบูล ร่วมบริจาคเนื่องในโอกาสทำบุญวันคล้ายวันเกิด จำนวนเงิน 10,000 บาท / คุณชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย ร่วมทำบุญ 3,000บาท / คุณธนายุ ไชยะธน ร่วมทำบุญ 2,000 บาท /คุณนพรัตน์ ฉัตรเพชรตระการ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ร่วมทำบุญ 1,509บาท / ดร.พนธ์พันธ์ เลิศจันทรางกูร ผู้ช่วยเลขานุการในองค์ หม่อมเจ้าอุทัยกัญา ภาณุพันธุ์ (ภาคอีสาน) ร่วมทำบุญ 1,008 บาท / คุณอิสรัมภ์ ศรียิ่งยงค์ ผู้ช่วยเลขานุการในองค์ หม่อมเจ้าอุทัยกัญา ภาณุพันธุ์ (ฝ่ายการต่างประเทศ) ร่วมทำบุญ 1,000บาท ฯลฯ

ในการนี้ได้รับเมตตาจาก “พระสมุห์ศศิพงศ์” (ครูบาน้ำมนต์) สีลสํวโร เจ้าอาวาสวัดสุพรรณรังษี ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ พระผู้เป็นอาจาริยะ ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ที่ชาวบ้านในพื้นที่ให้ความเคารพเลื่อมใส ศรัทธา เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจแก่ชาวบ้านในพื้นที่ ได้เปิดโรงครัวของวัด ทำโรงทานแจกอาหารแก่ชาวบ้านผู้ประสบภัยโรคระบาดโควิด-19 และคอยประกาศเสียงตามสายของวัด สอนธรรมะ แสดงความเป็นห่วง เพื่อให้เกิดความสบายใจ และเป็นขวัญกำลังใจแก่ชาวบ้านผู้ประสบภัยโรคระบาดโควิด-19 ครั้งนี้ ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

 

Related posts