ขอนแก่น – ร.8 ร่วมกับภาคีเครือข่ายสมาชิกสภากาแฟสีหราช 18 หน่วยงาน บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค และจัดรถปันสุขเคลื่อนที่ ออกตระเวนแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (ชมคลิป)

ขอนแก่น – ร.8 ร่วมกับภาคีเครือข่ายสมาชิกสภากาแฟสีหราช 18 หน่วยงาน บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค และจัดรถปันสุขเคลื่อนที่ ออกตระเวนแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=udYfR9vDq6w[/embedyt]

________จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบอกที่ 3 ซึ่งเชื้อแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว และขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน จึงสั่งการให้หน่วยทหารทุกหน่วย ได้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนั้น พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8

พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาของหน่วย รวมถึงสมาคมแม่บ้านกองทัพบก สาขา กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายสภากาแฟสีหราช 18 หน่วยงานรอบค่าย ร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค รวมทั้งผลผลิตจากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสีหราชเดโชไชย และผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดี โดยมีสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารราบที่ 8 จัดสิ่งของใส่ในรถปันสุขเคลื่อนที่ ออกตระเวนแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนรอบค่าย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน


________นอกจากนี้ทางหน่วยงานได้จัดเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือ อสม. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนะนำวิธีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 พร้อมแนะนำการใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ และหมอชนะให้พี่น้องประชาชนตามชุมชน หมู่บ้าน และแจกจ่ายหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ซึ่งทางหน่วยจะ
ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ


ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.8
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)

Related posts