“กัญจนา ศิลปอาชา” ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มอบเงินช่วยเหลือคนพิการไทย ผ่าน “องค์การคนพิการระดับชาติ”

“กัญจนา ศิลปอาชา” ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มอบเงินช่วยเหลือคนพิการไทย ผ่าน “องค์การคนพิการระดับชาติ”

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=qMXXVF8Lg0o[/embedyt]

 

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ.มูลนิธิออทิสติกไทย คุณกัญจนา ศิลปอาชา(คุณนา)ประธาน “มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย” (มพพท)มอบเงินให้กับ “มูลนิธิออทิสติกไทย” จำนวน 1ล้านบาท “สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ” จำนวน 2 แสนบาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท เพื่อดำเนินจัดถุงยังชีพมอบให้แก่คนพิการและครอบครัว โดยมอบหมายให้ “สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศ” และ “องค์การคนพิการระดับชาติ ” รับหน้าที่ส่งมอบถุงยังชีพให้แก่คนพิการ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม และเป็นพื้นที่ควบคุม ในช่วงสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด_19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ จำนวนรวม 1,500 ชุด
ในการคุณนิกร จำนง กรรมการมูลนิธิฯและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร “พรรคชาติไทยพัฒนา” ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติมอบเงิน ในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยคุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย คุณเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย คุณกิตติพงษ์ หาดทวายกาญจน์ กรรมการสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย อ.ปราโมทย์ ธรรมสโรช คุณกิจจาพร ชื่นบุญ มูลนิธิออทิสติกไทย คุณธิติวัฒน์ สิทธิพูนปวีร์ ผู้แทนเครือข่าย สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย คุณชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย เข้าร่วมงานการรับบริจาค ดังกล่าว ด้วย

คุณกัญจนา เป็นผู้ผลักดันและส่งเสริมสิทธิคนพิการมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี 2538 ในสมัยพรรคชาติไทย ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 รับผิดชอบงานด้านการศึกษา ได้ริเริ่ม”นโยบาย คนพิการทุกคนที่อยากเรียนต้องได้เรียน” ต่อมาจนกลายเป็นนโยบาย และสโลแกนระดับประเทศ เกิดการปฎิรูปการจัดการศึกษาคนพิการ มีการจัดสร้างศูนย์การศึกษาพิเศษทั่วประเทศ ให้ความสำคัญกับ “นโยบายเรียนร่วม/เรียนรวม” ที่ให้คนพิการสามารถเรียนร่วมในโรงเรียนทั่วไปได้ ทำให้คนพิการจำนวนมากได้เรียนจากหลักปีละหมื่นคน เป็นปีละกว่าสี่แสนคน จนถึงปัจจุบัน

ท้ายนี้ “ผู้นำคนพิการ” กราบขอบพระคุณ คุณกัญจนา ศิลปอาชา คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ที่มอบโอกาส และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในการช่วยเหลือคนพิการต่อไป
ถึงแม้เงินจำนวนนี้อาจจะช่วยเหลือคนพิการ ที่มีมากกว่า 2 ล้านคนทั่วประเทศไม่ได้ครบทุกคน แต่อย่างน้อย ก็ยังเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใย จากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง และเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างแรงจูงใจ ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม มาร่วมกัน”คนละไม้_คนละมือ” เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่ สืบไป

 

 

Related posts