ขอนแก่น – ร.8 งัด”มาตรการพิทักษ์พล”มาใช้ควบคุมโควิด-19 ให้กำลังพลและครอบครัวปฏิบัติตาม ศบค.และกองทัพบกอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อในค่ายสีหราชเดโชไชย

ขอนแก่น – ร.8 งัด”มาตรการพิทักษ์พล”มาใช้ควบคุมโควิด-19 ให้กำลังพลและครอบครัวปฏิบัติตาม ศบค.และกองทัพบกอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อในค่ายสีหราชเดโชไชย

 


________ที่ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันถือว่าเป็นวิกฤตสำคัญ และกองทัพบก ได้นำแนวทางของ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)ไปปฏิบัติอย่างเต็มศักยภาพ ควบคู่กับให้การสนับสนุนภาคส่วนต่างๆดูแลประชาชนและการพิทักษ์พล สำหรับ “มาตรการพิทักษ์พล” กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของกำลังพล และครอบครัว ที่พักอาศัยภายในค่ายฯ พร้อมทั้งกำลังพลเขียน Timeline ของกำลังพลย้อยหลัง 7 วัน

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามแผนมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมเน้นย้ำให้กำลังพลปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด- 19 ตามที่ กองทัพบกได้กำชับเรื่องการบันทึก รายงานข้อมูลของกำลังพลและครอบครัว เมื่อมีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ นำไปสู่การประเมินและการปฏิบัติตน เพื่อป้องกันและสร้างความปลอดภัยให้กับส่วนรวม ตลอดจนได้เน้นย้ำกำลังพลและครอบครัวที่มีความจำเป็นต้องตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ขอให้เข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก เพื่อลดภาระงานของหน่วยงานสาธารณสุข และเพื่อให้โรงพยาบาลรัฐสามารถรองรับผู้ที่มีความเสี่ยง หรือผู้ติดเชื้อที่เป็นพลเรือนได้อย่างเต็มที่ต่อไป


ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.8
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)

Related posts