[ขอ กทม. เร่งแจ้ง 2,016 ชุมชน งดจัดกิจกรรมสงกรานต์ ป้องกันเสี่ยงรวมตัว ระบาดโควิด-19]

[ขอ กทม. เร่งแจ้ง 2,016 ชุมชน งดจัดกิจกรรมสงกรานต์ ป้องกันเสี่ยงรวมตัว ระบาดโควิด-19]

 

กรณีที่กรุงเทพมหานคร ประกาศงดจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ที่ลานคนเมือง และกิจกรรของสำนักงานเขตรวมถึงหน่วยงานในสังกัด เพื่อป้องกันการรวมตัวเสี่ยงระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 แต่ยังไม่ชัดเจนว่าการจัดงานในชุมชนของกรุงเทพมหานคร ยังต้องดำเนินการต่อไปหรือไม่ หลายชุมชนเดินหน้าเตรียมงาน เพราะเข้าใจว่ายังสามารถจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ได้อยู่ จึงขอให้กรุงเทพมหานคร เร่งส่งหนังสือเวียนถึงชุมชนทั้ง 2,016 ชุมชน งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรคระบาดที่กำลังแพร่เชื้ออย่างรวดเร็วในขณะนี้

แม้จะมีการประกาศงดจัดกิจกรรมของ กทม. เองในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทำให้การจัดกิจกรรมใหญ่ๆหลายพื้นที่ต้องประกาศงดไป แต่ตามชุมชนหลายพื้นที่ยังเข้าใจว่าสามารถจัดกิจกรรมได้ จึงอยากให้ทาง กทม. เร่งส่งหนังสือเวียนขอให้ชุมชนต่างๆ งดจัดกิจกรรม และเพื่อความรวดเร็ว สำนักงานเขตก็สามารถส่งหนังสือเวียนผ่าน Line แจ้งต่อชุมชนหรือผู้นำชุมชน หรือให้ฝ่ายพัฒนาชุมชน โทรหาผู้นำชุมชนเร่งกระจายข่าวให้ทราบโดยเร็ว ซึ่งสามารถทำได้ทันที เพื่อ หลีกเลี่ยงการรวมตัวกัน ป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19

 

#สู้โควิด19
#เรามาเพื่อลงมือทำ
#พรรคกล้า

Related posts