✨บลูเทค ซิตี้ ร่วมสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่ง “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด

✨บลูเทค ซิตี้ ร่วมสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่ง “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด

 

📍วันนี้(8 เม.ย.64)ที่ ศาลาจักตุรมุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ทีมงานฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ สนับสนุน น้ำดื่ม ให้เจ้าหน้าที่ ช่วงรณรงค์ 7 วันแห่งความปลอดภัย เพื่อให้คนไทยร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์อย่างมีความสุข โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชกาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่

และอาสาสมัครที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนที่สัญจรทางถนนในวันหยุดยาว (ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึง16 เมษายน 2564 ) เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 เดินทางด้วยความปลอดภัย ช่วยป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางรถยนต์ตลอดช่วงเทศกาล และควบคู่กับแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” สอดรับกับแนวคิดการใช้ชีวิตปกติวิถีใหม่ (New Normal) 😷😷😷😷

Related posts