สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 


เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 สำนักพระราชวังจัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

โดยมีสมาชิกราชสกุล ราชนิกุล คณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต บุคคลสำคัญ นำแจกันดอกไม้ ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และลงนามถวายพระพรในโอกาสมหามงคลนี้ ขณะที่ข้าราชการ และผู้แทนหน่วยงาน มูลนิธิ องค์กรสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย)ร่วมลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคมฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก


ผู้ที่เข้ามายังพระบรมมหาราชวัง จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ผ่านจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย เช็กอินแอพพลิเคชันไทยชนะ ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเจลล้างมือ สูตรถนอมผิวและกลิ่นกุหลาบและกลิ่นโมก น้ำดื่ม ผ้าเย็น ยาดมพิมเสน แก่ผู้ลงนามถวายพระพรด้วย

 

Related posts