ขอนแก่น – รอง มทภ.2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลหน่วย ร.8 ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ขอนแก่น – รอง มทภ.2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลหน่วย ร.8 ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

________ที่ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทหาราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย พลตรี ปราโมทย์ นาคจันทึก รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และประเมินผลหน่วย กรมทหารราบที่ 8 กองพันทหารราบที่ 8 กรมทหารราบที่ 8 และ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในโครงการปรับปรุงการดูแล และเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ของหน่วยใช้จนถึงหน่วยระดับกองร้อย ประจำปี 2564

เพื่อติดตามขั้นตอนการทำงานในการเบิก – รับ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง หรือการส่งคืนสิ่งอุปกรณ์ของหน่วย ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของกองทัพบกกำหนด โดยเน้น “ครบ สะอาด เป็นระเบียบ ใช้ง่าย หายรู้ เก็บคล่อง” เ ในการตรวจเยี่ยมหน่วยในครั้งนี้ โดยมี พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8) และคณะนายทหาร กำลังพลภายในหน่วยค่ายสีหราชเดโชไชย ให้การต้อนรับ และนำคณะรองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานภายในค่ายสีหราชเดโชไชย เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบ ข้อบังคับของกองทัพบกต่อไป


ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.8
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)

Related posts