บลูเทค ซิตี้ ร่วมกับ อบต.สองคลอง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลสองคลอง จ.ฉะเชิงเทรา

บลูเทค ซิตี้ ร่วมกับ อบต.สองคลอง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลสองคลอง จ.ฉะเชิงเทรา

 


วันที่(26 มี.ค.64)ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายสุชาติ แสวงไวศยสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคลอง เป็นประธานเปิด โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา

,เจ้าหน้าที่ อสม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลสองคลอง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้การดูแลผู้ป่วย โรคเรื้อรัง ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ที่ขาดผู้ดูแล และปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง และเพื่อประเมินคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง


ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของเชื่อไวรัสโควิด-19 โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ มีความห่วงใยในการดูแลชุมชนโดยรอบ จึงร่วมมือกับ อบต.สองคลอง จัดกิจกรรม มอบ น้ำดื่มและผ้าอ้อม สิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพ แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรงโควิด-19

 

Related posts