ผู้แทน ปปร. บ้านเจริญกรุง 24 มอบรายได้จากการจำหน่ายภาพวาดจากศิลปินชั้นครูและศิลปินออทิสติกร่วมสร้างสรรค์ มอบให้มูลนิธิออทิสติกไทย

ผู้แทน ปปร. บ้านเจริญกรุง 24 มอบรายได้จากการจำหน่ายภาพวาดจากศิลปินชั้นครูและศิลปินออทิสติกร่วมสร้างสรรค์ มอบให้มูลนิธิออทิสติกไทย

 

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2564 ณ มูลนิธิออทิสไทย “ผู้แทน ปปร.บ้านเจริญกรุง 24” เดินทางนำรายได้จากการจำหน่ายภาพวาดจากศิลปะชั้นครูและศิลปินออทิสติก ร่วมสร้างสรรค์ ในโครงการ “Find Arts” หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจำนวน 202,300 บาท มอบแก่ “ศิลปิน Art Story by Autisticthai” ซึ่งเป็นเจ้าของผลงาน รวม 13 ชิ้นงาน และทุนสนับสนุน “มูลนิธิออทิสติกไทย” อีกตำนวน 50,000 บาท


ทั้งหมดถือเป็น การทดลองพัฒนา Platform การนำผลงานศิลปะสู่การสร้างรายได้แนว”วิสาหกิจเพื่อสังคม “ เป็นทั้งบทเรียนแก่เยาวชนในการสร้างงานศิลปะเชิงพาณิชย์ และบทพิสูจน์ถึง “ศักยภาพของกลุ่มศิลปิน Art Story by Autisticthai”

ทั้งนี้คณะผู้แทน ปปร. บ้านเจริญกรุง24 ประกอบด้วยคุณเกียรติภูมิ แสงศศิธร อธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา คุณปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.กรุงเทพ คุณกรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์ ตุณเนติรัด สังข์งาม กรรมการบริษัท บมจ.เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์


ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคุณคุณากรณ์ สร้างศรีวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บจ.เจบีพี โซลูชั่น
และสำหรับศิลปิน 10 ท่านได้แก่ อ.เสนีย์ แช่มเดช อ.ชลัช ฉวีสุข อ.กำศักดิ์ อติพิบูลย์สิน อ.โอภาส โชติพันธวานนท์ อ.อลงกรณ์ หล่อวัฒนา อ.ห่มสวรรค์ อู่ม่านทรัพย์ อ.กุลเชษฐ์ ขาวไชยมหา อ.พระนาย เกษมถาวรศิลป์ อ.สุนิษา อัศวินรุ่งโรจน์ และ อ.วีวี่ ไวโอเล็ต พลฤทธิ์

ในการนี้ นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย กล่าวขอขอบคุณทุกท่าน ที่ช่วยให้ศิลปิน “Art Story by Autisticthai” ทั้ง 13 คน เข้าสู่การประกอบอาชีพได้เต็มรูปแบบ และขอจารึกไว้เป็นเกียรติประวัติ ในวงการเด็กพิเศษประเทศไทยให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ต่อไป

#มูลนิธิออทิสติกไทย
#บริษัทออทิสติกไทยเพื่อสังคมจำกัด

Related posts