ชลบุรี :สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ลงพื้นที่ ทำความเข้าใจ เพื่อเปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์กรผู้ใช้น้ำ ทั้ง 22 ลุ่มน้ำทั่วประเทศ นำร่องลงพื้นที่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง

ชลบุรี :สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ลงพื้นที่ ทำความเข้าใจ เพื่อเปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์กรผู้ใช้น้ำ ทั้ง 22 ลุ่มน้ำทั่วประเทศ นำร่องลงพื้นที่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25มีนาคม2564 เวลา10.30น.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมมรกตสยาม IWRM อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
นำโดย นายอุทัย เตียนพลกรัง ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการลุ่มน้ำพร้อมนายโสภณ ขำเกิด ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ร่วมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ และวิธีการขึ้นทะเบียนจัดตั้งกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง โดยการจัดประชุมครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากกลุ่มผู้ใช้น้ำ อาทิเช่น

ตัวแทนภาคเกษตรกรรมพื้นที่ ต.สระสี่เหลี่ยม ต.หัวถนน ต.นาเริก อ.พนัสนิคม ผู้เลี้ยงปลานิล กุ้งขาว อ. พานทอง เทศบาลบ้านโพธิ์ ตัวแทนเกษตรกร หนองบอนแดง อ.บ้านบึง ผู้เลียง กุ้ง ปูทะเล อ.บางปะกง ตัวแทนจากกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์อินดัสตรี นิคมอุตสาหกรรมTFD โครงการนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา Buletec City กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าBP กลุ่มอุตสาหกรรมเครือศรีเทพไทย บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท วอเตอร์แอนแซนด์สยาม จำกัด บริษัท T Water จำกัด และการประปาส่วนภูมิภาคสาขา พนัสนิคม บ้านบึง และบางคล้า


นายธนวัฒน์ สันตินรนนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้กล่าวเชิญ ชวนสมาชิกผู้ใช้น้ำใกล้เคียง ในลุ่มน้ำบางปะกง เข้าร่วมก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ในวันที่ 1 เมษายน 2564 นี้ โดยเน้นการรวมกลุ่มภาคเกษตรกรรม กลุ่มพาณิชยกรรม และกลุ่มอุตสาหกรรม ให้อยู่ในองค์กรเดียวกันเพื่อบูรณาการการใช้น้ำร่วมกันให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด …

 

Related posts