กระทรวงเกษตรฯ ล้ำหน้าขับเคลื่อนภารกิจ”จากหิ้งสู่ห้าง จากหิ้งสู่ฟาร์ม”

สวก.เปิดตลาดชอปปิ้งงานวิจัยบนแพลตฟอร์มออนไลน์ โชว์เทคโนโลยีและเปิดตัวผลงานวิจัยเด่น พร้อมจับมือภาคเอกชนดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ภายใต้”5ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย”

 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 แถลงวันนี้ว่า ในการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร4.0ภายใต้”5ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย”เพื่อปฏิรูปภาคเกษตรของไทยสู่เกษตร4.0โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นแกนขับเคลื่อนตั้งแต่ต้นน้ำการเกษตรจนถึงปลายน้ำการพาณิชย์มุ่งเป้าสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรและระบบเศรษฐกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานรวมทั้งสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพใหม่ให้กับประเทศไทยจึงเร่งดำเนินการส่งเสริมการต่อยอดผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมไปสู่ภาคธุรกิจและการลงทุนซึ่งเป็นแนวทาง”จากหิ้งสู่ฟาร์ม จากหิ้งสู่ห้าง”ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีสวก.เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน

นางสาวศิริกร วิวรวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. แถลงว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสวก. จะจัดงาน “ARDA Virtual Meeting : สุดยอดงานวิจัย สู่ตลาดภาคธุรกิจ” ในรูปแบบ Virtual Event บนแพลตฟอร์มออนไลน์ จับมือผู้ประกอบการภาคเอกชน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บางกอก  ดรัก จำกัด บริษัท เจอาร์ แลบโบราทอรี่ จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด บุก ไทย จันทรา นำผลงานวิจัยไปสู่ตลาด พร้อมโชว์ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยเด่น อาทิ อาหารว่างดัดแปลงเนื้อสัมผัสพร้อมรับประทาน มาการีนจากน้ำมันรำข้าว อาหารเจลจากข้าวกล้องสี เครื่องดื่มฟังก์ชันข้าวไทย สารออกฤทธิ์จากใบบัวบกสำหรับการนำไปพัฒนาตำรับยาทาภายนอก และชุดตรวจคัดแยกมะละกอปลอด GM โดยกิจกรรมเปิดตลาดชอปปิ้งงานวิจัยบนแพลตฟอร์มออนไลน์ จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 – 17.00 น. ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นจุดเริ่มในการผลักดันให้เกิดการลงทุนทางธุรกิจของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งสามารถก่อให้เกิดมูลค่าทางทางเศรษฐกิจและสังคม


ภายในงาน เปิดให้ผู้ที่ร่วมลงทะเบียนเข้าชมนิทรรศการผลงานวิจัยของ สวก. บนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยประกอบด้วย 4 โซน คือ
โซนที่ 1 Show case จาก “หิ้งสู่ห้าง” มากกว่า 10 ผลิตภัณฑ์ อาทิ น้ำนมข้าวออแกนิค ซอสหมักเนื้อสมุนไพร เครื่องสำอางจากไหม และอาหารเสริมจากถั่งเช่า
โซนที่ 2 ผลงานวิจัยพร้อมใช้ “เชิงพาณิชย์” มากกว่า 20 ผลงาน อาทิ กากเต้าหู้หมักยีสต์แดงสำหรับอาหารโคเนื้อ ผลิตภัณฑ์จากผลและกากเม่า เครื่องจักรกลผลิตเงาะกระป๋อง และไมโครอีมัลชันกักเก็บสารสกัดข้าวสังข์หยด
โซนที่ 3 องค์ความรู้วิจัยพร้อมใช้ “เชิงสาธารณะ” มากกว่า 20 ผลงาน อาทิ ระบบเตือนภัยดินถล่ม ต้นแบบการฟื้นฟูปูม้าอ่าวบ้านดอน และข้าวโพดหลังนาสู้ภัยแล้ง
โซนที่ 4 ระบบ TARR คลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย


พร้อมกันนี้ยังมีการนำเสนอ “สุดยอดงานวิจัย สู่ตลาดภาคธุรกิจ” ที่พร้อมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนำไปขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ โดยได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และภาควิชาการ เข้าร่วมรับชมงาน ผ่านทางเว็ปไซต์ https://ardavirtualmeeting.digitalnextecho.com/register.php ซึ่งคาดว่าการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาต่อยอดและเชื่อมเครือข่ายกับภาครัฐและภาคเอกชนจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน และสร้างผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคมต่อประเทศต่อไป

 

Related posts